Reproducimos en esta entrada, en catalán y en castellano, el acta de los Premios otorgados por la Fira de Titelles de Lleida por los diferentes jurados. Unos premis que se han  entregado en una fiesta magnífica realizada a las 22h del domingo 3 de mayo, bajo la dirección de Enric Pinyol y con la actuación de la compañía peruana Ines Pasic. Hay que decir que la Fira de este año ha contado con una gran afluencia de público, manteniendo la cifra del año anterior, con más de 35.000 espectadores, un 95 % de las entradas vendidas, y las calles y las plazas a reventar.

He aquí el acta de los Premios:

Reunits com a jurat del 6è certamen dels Premis de la Fira de Titelles les següents persones:
Reunidos como jurado del 6º certamen de los Premios de la Fira de Titelles las siguientes personas:

 • Anna Giribet, de Fira Tàrrega
 • Narcís Puig, del Festival Temporada Alta’
 • Luís del Río, director del festival Bisóntere
 • Montse Ismael, coordinadora dels Projectes Educatius del Mercat de les Flors i del Graner
 • Marion Betriu, directora del Festival Frinje Madrid
 • Alícia Pérez, actriu

Han arribat al següent veredicte:
Han llegado al siguiente veredicto:

 • DRAC D’OR A LA MILLOR DRAMATÚRGIA: / DRAC D’OR A LA MEJOR DRAMATURGIA:

A The Table, de la companyia Blind Summit Theatre, per la capacitat de fer-nos viatjar de forma esplèndida a un món imaginari amb només una taula i un titella. / A The Table, de la compañía Blind Summit Theatre, por la capacidad de hacernos viajar de forma esplendida a un mundo imaginario con solo una mesa y un títere.

The Table

 • DRAC D’OR A LA MILLOR INTERPRETACIÓ: / DRAC D’OR A LA MEJOR INTERPRETACIÓN:

A Inés Pasic, per Desde el Azul, per la virtuositat en la utilització de parts del cos en la creació de personatges. / A Ines Pasic, por la obra Desde el Azul, por la virtuosidad en la utilización de partes del cuerpo en la creación de personajes.

Inés Pasic

 • DRAC D’OR A LA MILLOR ESCENOGRAFIA: / DRAC D’OR A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA:

A Tripula, de la companyia Farrés Brothers & cia, per l’originalitat de la creació de l’espai escènic. / A Tripula, de la compañía Farrés Brothers & cia por la originalidad de la creación del espacio escénico.

Tripula

 • DRAC D’OR A LA PROPOSTA MÉS INNOVADORA: / DRAC D’OR A LA PROPUESTA MÁS INNOVADORA:

A Ma biche et mon lapin, de la companyia Collectif aïe aïe aïe per la creació d’un llenguatge propi a partir de la interrelació entre intèrprets, objectes i espai sonor. / A Ma biche et mon lapin, de la compañía Collectif aïe aïe aïe, por la creación de un lenguaje propio a partir de la interrelación entre intérpretes, objetos y espacio sonoro.

Ma biche et mon lapin

 • DRAC D’OR JULIETA AGUSTÍ AL MILLOR ESPECTACLE: / DRAC D’OR JULIETA AGUSTÍ AL MEJOR ESPECTÁCULO:

A The Table, de la companyia Blind Summit Theatre, per un espectacle brillant, tant per la concepció de la història com de la seva execució. / A The Table de la compañía Blind Summit Theatre, por un espectáculo brillante, tanto por la concepción de la historia como por su ejecución.

The Table

PREMIS DELS ESPECTACLES AL CARRER /
PREMIOS DE LOS ESPECTÁCULO EN LA CALLE

Reunits com a jurat del 2n certamen del Premi al millor espectacle de carrer, les següents persones: / Reunidos como jurado del 2º certamen del premio al mejor espectáculo de calle, las siguientes personas:

 • Salvador González, del festival Espai de Carrer
 • Jaume Amatller, del Festival Sense Portes
 • Pau Marquès, del Festival Emergent
 • Elisabet Moreno, d’Al Carrer
 • Berta Núñez, del festival Passatge Insòlit

Han arribat al següent veredicte: / Han llegado al siguiente veredicto:

 • DRAC D’OR DELS ESPECTADORS, AL MILLOR ESPECTACLE AL CARRER / DRAC D’OR DE LOS ESPECTADORES, AL MEJOR ESPECTÁCULO EN LA CALLE

Per a l’espectacle Rats!, de la companyia Campi Qui Pugui, per l’aprofitament dels espais de carrer i la interacció amb el públic. També per la utilització d’un llenguatge universal, per la original i singular adaptació d’un conte tradicional. I perquè han sabut arribar a tots els públics. / A Rats!, de la compañía Campi Qui Pugui, per la forma en que aprovechan los espacios de calle y la interacción con el público. También por la utilización de una lenguaje universal, por la original y singular adaptación de un cuento tradicional. Y porque han sabido llegar a todos los públicos.

Rats

PREMIS DE LES AUTONOMIES /
PREMIOS DE LAS AUTONOMIAS

Reunides com a jurat del 7è Certamen dels Premis Autonomies, les següents persones: / Reunidos como jurado del 7º Certamen de los Premios Autonomías, las siguientes personas:

 • Aniceto Roca, del festival Títeremurcia
 • Eduardo Pérez-Rasilla, de MadFeria
 • Lola Correa, del festival ALT Vigo
 • Daniel Rodríguez, del festival Ròmbic


Han arribat al següent veredicte: / Han llegado al siguiente veredicto:

 • DRAC D’OR DE LES AUTONOMIES / DRAC D’OR DE LAS AUTONOMÍAS:

Per a l’espectacle Dans l’atelier, de la companyia Tof Théâtre, per considerar-lo innovador, arriscat i amb un ritme trepidant, ironia i temps ajustat en la seva execució. / A Dans l’atelier, de la compañía Tof Théâtre, por considerarlo innovador, arriesgado y con un ritmo trepìdante, ironía y tiempo ajustado en su ejecución.

Tof Théâtre

PREMI FESTIVALS INTERNACIONALS /
PREMIOS FESTIVALES INTERNACIONALES

Reunides com a jurat del 7è certamen les següents persones: / Reunidos como jurado del 7º Certamen las siguientes persones:

 • Nadja Blickle, del festival Starke Stücke (Alemanya)
 • Kurt Pothen, del TeaterFest Saint Vith (Bèlgica)
 • Louise Lapointe, del Festival Casteliers (Canadà)
 • Zelis Niegaard, del Danmarks Internationale Gadeteaterfestival (Dinamarca)
 • Cristina Cazzola, del festival Segni d’Infanzia (Itàlia)
 • Igor Gandra, del Festival Internacional de Marionetas do Porto (Portugal)
 • Grainne Powell, del Small Size, Big Festival (Irlanda del Nord)

Han arribat al seguent veredicte: / Han llegado al siguiente veredicto:

 • DRAC D’OR DELS FESTIVALS INTERNACIONALS / DRAC D’OR DE LOS FESTIVALES INTERNACIONALES

A Ma biche et mon lapin, de la companyia Collectif aïe aïe aïe, per la seva excel·lència artística./ A Ma biche et mon lapin, de la compañía Collectif aïe aïe aïe, por su excelencia artística.